1. Süt yemleri süt sığırlarının beslemesinde kullanılan karma yemlerdir.

2. İşletme giderlerinin % 70'inin yem maliyeti olduğu unutulmamalı, sağlıklı ve verimli hayvanlar sürüde tutulmalı verimsiz hayvanlar elden çıkartılmalıdır.

Devamını Oku

1. Besi yemi, sığır besisindeki (kasaplık) hayvanların beslemesinde kullanılır.

2. Besiye alınacak hayvanların vücut yapısı iyi gelişmiş, et tutma kabiliyeti yüksek ve sağlıklı olmalıdır.

Devamını Oku

Yem bilindiği üzere hayvanlara yedirilen organik ve inorganik maddeler ile bunların karışımlarına verilen isimdir. Hayvanlara enerji bakımından verim ve yaşama gereksinimlerini karşılamak amacıyla yedirilen yemlerin içerisinde ham yağ ham protein, ham selüloz, kalsiyum, azotsuz öz maddeler ve fosfor gibi temel gıda maddeleri bulunur.

Devamını Oku

Size daha iyi Hizmet Vermek için sitemizi yeniledik.

Devamını Oku