DÜVE BAKIMI VE BESLENMESİ

Buzağı döneminden sonra, yani 6. ayından doğuma kadarki hayvana düve denir. Düve bu dönemde kaliteli kaba yem ve kaliteli düve yemi ile beslenmelidir. Düvelerin bu dönemde beslenmeleri doğumdan sonra ve ileriki dönemlerindeki süt verimini, yavru gelişimini ve ırkının değerlerini yansıtma yönünden çok önemlidir. Hayvanların önünde sürekli temiz ve bol su bulundurulmalıdır. Düveler günde 650-800 gr canlı ağırlık kazancı alacak şekilde beslenmelidir.

Asıl önemli olan düvelerin mümkün olduğunca erken üreme yeteneğine sahip olması için gereken vücut ağırlığını kazanmasıdır. Düvelerin cinsel olgunluğa eriştikten sonra ilk yavrusunu doğurabilmesi için tohumlama zamanı, ergin bir hayvanın ortalama canlı ağırlığının p’i kadar olmalıdır. Bu ise 340- 360 kg arasında canlı ağırlığa ve 163-170 cm göğüs çevresi genişliğine denk gelmektedir. Düvelerin doğuma 60 gün kala vücut kondisyonları gözden geçirilmeli, buna göre bir besleme yapılmalıdır. Gelişimini tamlamış, hayvanlar yaklaşık olarak 24- 26 aylık yaşlarda doğum yaparlar. Erken tohumlanan hayvanlarda küçük yavru, ırkının özelliğinde süt verememe, sağlıksız kemik ve vücut gelişimi gibi birçok sorun meydana gelmektedir.