Vizyonumuz

  Fayyem, kendi sektöründe dünyadaki tüm yenilikleri Türkiye pazarına kazandırmayı ve yapılan ar-ge çalışmaları ile sahada başarılı olabilecek yenilikleri müşterilerine kazandırmayı kendine amaç edinmiştir. 

  Ülkemizin içinde bulunduğu sosyal ve çevresel güçlüklerin aşılması için doğru yönlendirme yapılmasının ve bu anlayışının üretimden tüketime kadar uzanan bir zincire yayılmasının gerekliliğine inanıyoruz. 

  2008 yılından bu yana her alanda sürekli büyüme gösteren Fayyem, bundan sonraki dönemde de bu büyümeyi iddialı bir biçimde sürdürülebilir kılmak için;

  Güçlü markalardan oluşan portföyümüz, gelişmekte olan pazarlardaki varlığımız ve ortak değer yaratılmasına yönelik uzun süreli kararlılığımızla, bu iddialı hedefi elde etmek açısından uygun konumda olduğumuza inanıyoruz.

  Sürdürülebilir kalkınma sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel boyutları olan bir kavramdır.

  Ülke olarak kalkınmanının sürdürülebilir olması için; insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkân vererek bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını garanti altına almaktır. 

  Bu hedefe ulaşmak için personelimiz, bayilerimiz ve müşterilerimizle birlikte uzun vadeli bir program başlatıyoruz.