Yem bilindiği üzere hayvanlara yedirilen organik ve inorganik maddeler ile bunların karışımlarına verilen isimdir. Hayvanlara enerji bakımından verim ve yaşama gereksinimlerini karşılamak amacıyla yedirilen yemlerin içerisinde ham yağ ham protein, ham selüloz, kalsiyum, azotsuz öz maddeler ve fosfor gibi temel gıda maddeleri bulunur.

Hayvan yemi diye adlandırılıp geçilse de aslında yemlerinde kendi içerisinde birbirinden farklı türleri bulunur. Siz de hayvan besisi yapacaksanız bilmeniz gereken en önemli nokta her besi yeminin kesinlikle aynı kalite de olmadığıdır. Ayrıca yemin ucuz veya pahalı olması kaliteyi belirleyen bir kıstas değildir. Önemli olan yemi üreten anlayışın kendisidir bu nedenle fabrikanızı doğru seçmeye özen göstermelisiniz.

Hayvan yemlerinin de kendi içlerinde çeşitleri bulunur,

*Nebati yemler; Kuru ve yaş olarak doğrudan doğruya kullanılmaya elverişli olan farklı çeşitlerle otlar ile öğütülmemiş tane yemlerdir. Bunlar meyve, yumru, silaj ve saman yemlerinden oluşur. Otlar kuru ya da taze olarak doğrudan doğruya ya da parçalanarak hayvan beslenmesinde kullanılan arpa, buğday, yulaf, çavdar, hayvan pancarı, yonca, lahana ve şeker pancarı yaprakları, pancar, şalgam ve patates gibi yumrular hayvanların beslenmesinde en sık kullanılan nebati yemlerdir.

Yeşil yemler ile bünyelerinde su miktarı çok olan diğer yemler uzun süre muhafaza edilebilmek için belirli koşullarda bir fermantasyon devresi geçirir ve bunun neticesinde fiğ, yonca ve çavdar silajı gibi silo yemleri bu grupta yer alır.

*Hayvani yemler; Cesetlerin, hayvani ürünlerin ve hayvan organlarının özel suretle kurutularak öğütülmesinden elde edilen kemik, et ve balık ürünleri ile süt ve süt sanayi kalıntıları, deniz hayvanlarından elde edilen hayvanı yemler ve mezbaha kalıntıları bu grupta yer alır.

*Mineral yemler; Fosfor, kalsiyum, demir, çinko ve sodyum gibi elementlerin tuzları ya da diğer bileşikleriyle amonyum tuzları ya da bunların karışımlardır.

*Yemlik preparatlar; Sentez, kimyasal analiz, çıkarma ya da sentez ile elde edilen ve yemin değerini organizmada arttırmaya yardım eden niteliklere sahip antibiyotik, vitamin ve hormonlar gibi katkı maddelerini ihtiva eden yemlerdir. Farklı yemlerin standartlara uygun olarak karıştırılması sonucu elde edilirler. Evcil hayvan yemleri bu tarz yemlerdendir.