1. Süt yemleri süt sığırlarının beslemesinde kullanılan karma yemlerdir.

2. İşletme giderlerinin % 70'inin yem maliyeti olduğu unutulmamalı, sağlıklı ve verimli hayvanlar sürüde tutulmalı verimsiz hayvanlar elden çıkartılmalıdır.

3. Genel olarak süt sığırları rasyonları kuru madde esasına göre P-60 kesif yem,@-50 kaba yemden oluşturulmalıdır. 

4. Prensip olarak her 2,5 litre süt için 1 kg fabrika yemi verilmesi tavsiye edilir.

5. Süt veriminin her döneminde ve hatta buzağılık döneminden başlayarak hayvanın ihtiyacı doğrultusunda kaliteli karma yem verilmelidir.

6. Verilecek yemin besin değerlerince dengeli ve hijyenik olmasına dikkat edilmelidir.

7. İşletmede hijyen kurallarına dikkat edilmeli, barınaklar temiz tutulmalıdır.

8. Yem geçişlerine dikkat edilmeli en az 7 - 10 gün süreyle o anda kullanılan yem ile yeni parti yem karıştırılarak verilmelidir. 

9. Yemin fiyatından daha çok kalitesi önemlidir, hayvan tükettiği yemin karşılığını yetiştiriciye vermelidir.

10. Hayvanların konforuna dikkat edilmeli ve her türlü olumsuzluklardan uzak tutulmalıdır.

11. Hayvanların sağım ve yemleme saatlerine dikkat edilmelidir.

12. Hayvanların önlerinde her zaman  temiz, serin su bulundurmalı, ihtiyaçları ölçüsünde su içebilecekleri imkan sağlanmalıdır. 

13. Hayvanlara yeşil yemler soldurularak verilmelidir, (yonca,taze ot vb.)