1. Besi yemi, sığır besisindeki (kasaplık) hayvanların beslemesinde kullanılır.

2. Besiye alınacak hayvanların vücut yapısı iyi gelişmiş, et tutma kabiliyeti yüksek ve sağlıklı olmalıdır.

3. Besiye almak için genç hayvanlar tercih edilmelidir ve ideal besi dönemi, sütten kesimden hemen sonraki dönemdir.                                                                                                                           

4. Genel olarak her 50 kg canlı ağırlığa karşılık günlük 1 kg karma yem verilmesi tavsiye edilebilir. 

5. Besinin her döneminde hayvanın ihtiyacı doğrultusunda kaliteli karma yem verilmelidir.

6. Verilecek yemin besin değerlerince dengeli ve hijyenik olmasına dikkat edilmelidir.

7. Hayvanların önlerinde her zaman  temiz, serin ve bol su bulundurmalı, ihtiyaçları ölçüsünde su içebilecekleri imkan sağlanmalıdır. 

8. Besi süresince maliyeti düşürmek için yeterli ve kaliteli kaba yem bulundurulmalıdır.

9. İşletmede hijyen kurallarına dikkat edilmeli, barınaklar temiz tutulmalıdır.

10. Besi hayvanlarının iç ve dış paraziter hastalıklar yönünden temiz olmasına dikkat edilmelidir.

11. Besi hayvanlarının canlı ağırlık artışları günlük olarak takip edilmeli, gelişimi yavaş olanlar tespit edilmeli ve sebepleri araştırılarak manejman değiştirilmelidir.

12. Yem geçişlerine dikkat edilmeli, en az 7 - 10 gün süreyle o anda kullanılan yem ile yeni parti yem karıştırılarak verilmelidir. 

13. Yemin fiyatından daha çok kalitesi önemlidir. Hayvan tükettiği yemin karşılığını yetiştiriciye vermelidir.

14. Hayvanların konforuna dikkat edilmeli ve her türlü olumsuzluklardan uzak tutulmalıdır.

15. Hayvanlara yeşil yemler soldurarak verilmelidir. (yonca, taze ot vb.)