SÜT SIĞIRCILIĞI

Her yetiştiricilik dalında olduğu gibi süt sığırcılığında da önemli prensipler bulunmaktadır. Hayvanın besleneceği yer (ortam) koşullarında olması gerekenleri birkaç madde ile yazacak olursak:

1-) Havalandırma: İşletme boyutu ve hayvan sayısına göre ayarlanmalıdır. İyi havalandırma sağlanmayan ahırlarda, hayvanın üzerinde ,gereksiz hava cereyanı oluşumuna; durağan bir hava ile hava sirkülasyonunun olmaması da ortamda ısı birikmesine neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak da hayvanlarda süt veriminde düşüş, canlı ağırlık kaybı, sıcaklık stresi, ortamda idrar ile biriken ağır azot kokusunun atılamaması gibi birçok sorun meydana gelmektedir.

2-) Ahırın sıcaklığı: Hayvanların en iyi verimi verebilecekleri aralıkta olmalıdır. Süt sığırcılığı +5 ile +21 C° arasında uygun olarak yapılabilmektedir. İyi bakım ve besleme koşullarında daha düşük sıcaklıklarda da verim verebilmektedirler. Yapılacak ahırlar, barındırılacak hayvan sayısına göre hesaplanıp yapılandırılmalıdır. Ortam ısısı yüksek olan ahırlarda hayvanlar sıcaklık stresine girecek ve verim düşüşü yaşanacaktır. Hava sıcaklığı ile birlikte hayvanların vücut sıcaklıkları da yükselecek ve hayvanlar terleyecektir. Ahır içindeki hava akınının, etkisi ile de hayvanların ani vücut ısısı değişimlerinden etkilenerek hastalanacaktır.

3-) Ahırın rutubeti: Ahırda rutubet, sürekli yaş bir zeminde su ve idrarın ahırdan atılmaması, havalandırmanın eksik olması ya da küçük bir alanda barındırılan hayvan sayısının fazlalığı ile meydana gelmektedir.Rutubetli bir ortamın, süt verimini düşürmenin yanı sıra hayvanda sağlık problemlerine de neden olabileceği unutulmamalıdır.

4-) Yem ve Su İhtiyaçları: Yemlik ve suluklar, hayvanların bağlı oldukları yerlere rahatlıkla erişebilecekleri mesafede olmalıdır. Yemliklerin temizliği sürekli kontrol edilmelidir. Hayvanların su içme eğitimini yemde olduğu gibi periyodlara bölemediğimiz için rahat ulaşabilecekleri bir noktada sürekli ve bol temiz su bulundurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki her canlının suya bağımlılığı büyük önem arz etmektedir. Temiz ve bol su verilmeyen hayvanlarda aynı gün içinde verim düşüşü meydana gelmektedir. Hayvanların hava cereyanı olan noktalarda sulama yapılmamasına özen gösterilmelidir.