Üretim

  KALİTE KONTROL SÜRECİ

  Ürünlerimizde kullanılmakta olan ve üretim tarafından talep edilen hammaddeler satın alma departmanımız tarafından tedarik edilmektedir. Bu tedarik sırasındaki tüm süreç kalite kontrol birimimiz tarafından titizlikle gözlemlenmektedir.

  Tamamıyla ziraat ve kimya mühendislerimizce oluşan kalite kontrol birimimiz alınan hammaddelerden çıkan ürünlere dek tüm üretim prosesini birçok noktada kontrol etmekte ve siz değerli müşterilerimize mümkün olan en yüksek kaliteyi sunmaya çalışmaktadır.

  Kalite kontrol laboratuvarımızda hammadde ve yemlerin nem, ham protein, ham selüloz, ham kül, ham yağ ve nişasta gibi temel kimyasal kriterlerinin yanısıra ADF, NDF, ADL, üre ve aflatoksin gibi detay analizlerde yapılabilmektedir. Laboratuvarımız günümüzde şekillenen teknolojik gelişimleri yakından takip etmektedir. Bunun bir göstergesi olarak N.I.R (Near Infrared Spectrophometre) cihazı ile 45 saniye gibi kısa bir sürede hammaddelerin belirli kimyasal özellikleri belirlenebilmektedir.

  Kalitenin sadece ürünlerle sınırlı olmaması gerekliliğini farkında olan firmamız düzenli olarak süreçlerimizle ilgili kalite toplantılarını da düzenlemektedir. Tüm bu süreçlerin sonucu olarak kaliteli ve stabil ürünler üretebilen firmamız siz müşterilerimizin memnuniyeti ile büyümektedir.

  ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME

  Yıllık 216.000 ton üretim kapasitesine sahip olan fabrikamızda üretim aşağıdaki aşamalarda gerçekleşmektedir:

  Ürün Tasarlama ve Geliştirme

  Yem karmalarının başarıya ulaşabilmesi ancak seçilen hammaddelerin birbirlerinin besin madde eksikliklerini kapatması ile mümkündür. Bir diğer önemli husus ise yem karmalarının birlikte kullanılacağı kaba yem türü ile birlikte belirli bir sinerji yaratmasıdır. Böylesi bir güç birlikteliği ancak aktif saha çalışmaları ve yoğun analizlerle sağlanabilmektedir. Bu bağlamda Fayyem Fabrikasında saha ile birbirine uyumlu yem karmaları özenle düzenlenmekte ve yeni ürünler tasarlanarak geliştirilmektedir.

  Dozajlama

  Maksimum hassasiyete sahip olan dozajlama ünitesi bilgisayara girilen ürün reçetesine uygun hammadde çeşitlerini istenen miktarlarda silolardan otomatik olarak tartılmak üzere kantara çekmektedir.

  Öğütme

  Karma yemin en önemli özelliği birden fazla hammaddenin homojen olarak bir araya getirilmiş olmasıdır. Karma yemden amaçlanan faydaya ulaşabilmek için kullanılan tüm hammaddelerin hayvan tarafından tüketilebilecek en küçük hacime homojen olarak sığdırılması gerekir. Bunun sağlanması da söz konusu maddelerin çok küçük partiküller halinde öğütülmesiyle mümkündür. Karma yem hammaddelerinin öğütülmesi, karışımın homojen olmasının bir ön koşulu olması yanında yemden daha yüksek düzeyde yararlanmanın da bir gerçeğidir. Öğütülerek boyutları küçültülen yemin yüzey alanı genişleyip sindirim enzimlerinin etkisine daha açık hale gelmektedir. Böylece kısa zamanda fazla miktarda besin maddesi sindirilerek kana geçmektedir.

  Karışım

  Homojen karışım besin maddelerinin aynı zamanda beraberce tüketilmelerine olanak veren bir olaydır. Böylece eş zamanlı sindirilebilen bu maddeler, sentez yapılacak ortamda aynı zamanda bir araya gelerek daha fazla miktarda ve daha nitelikli ürün oluşumunu sağlarlar.

  Öğütme işleminden sonra yapılan homojenite testlerinden elde edilen sonuçlara bağlı olarak tespit edilen en uygun sürelerde karışım gerçekleştirilir.

  Premiks İlavesi

  Temel hammaddeler yanında yeme katıldıkları zaman hayvan sağlığını koruyan, destekleyen ve yemden yararlanmayı yükselten "Yem Katkı Maddeleri" adı ile anılan vitamin mineral gibi maddeler kayba uğramaması amacı ile karışım esnasında ilave edilmektedir.

  Melaslama

  Melas gibi sıvı hammaddelerin ilavesinin yapıldığı ünitedir.

  Peletleme

  Homojen bir şekilde tamamlanan karışımın uygun pişirme sıcaklığında buharla muamele edilerek sıkıştırıldığı ünitedir.

  Soğutucular

  Pelet presten çıkan ürünler yüksek sıcaklıkta olup içerdikleri nemi ortamdan uzaklaştırmak amacı ile 18 °C ye kadar soğutulur.

  Paketleme

  Üretilen karma yemlere tartılma, çuvallama, dikme ve etiketleme işlemi yapılır.

  Üretilmiş olan yemler ister toz, ister pelet formda olsun otomatik torbalama kantarında net 50 kg. lık polyester çuvallarla ambalajlanarak sevke hazır duruma getirilir.