KURU DÖNEM BAKIMI ve BESLENMESİ

Bu dönem yüksek süt verimi nedeniyle strese giren hayvan için dinlenme dönemidir. Kuru dönemi için 60 günlük bir zaman aralığı yeterlidir.

Kuruya çıkarılacak hayvanın süt verimi ne olursa olsun diğer süt veren hayvanlardan ayrılmalı ve buna göre bir beslenme programı , uygulanmalıdır. Sindirimi yüksek yemler verilmelidir. Kuruya alınan hayvanın memesi tamamen sağılmalı daha sonra 1 hafta süreyle sağılmamalıdır. Yem ve su kısılarak kuru döneme geçiş hızlandırılabilir. Kuru dönemde vücut kondisyonu skoru 3-3,5 arasında olmalıdır.

Kuru dönemdeki bakım ve besleme yavrulamadan sonraki süt verimini etkilemektedir. Kuru dönemde inek yağlandırılmamalıdır. Silaj, pancar posası, kök ve yumru yemler gibi sulu yemler günde 8-10 kg aşmayacak şekilde verilmelidir.Günde ortalama hayvanın canlı ağırlığının %1 ‘ine yakın karma yem kullanılmalıdır. Ortalama 2-3 kg kullanılması uygun olacaktır. Ancak doğuma 7-10 gün kala yem oranı ağırlığın %1,5’unu geçmeyecek şekilde olmalıdır. Kuru dönemde hayvanların yemleri kadar yemlikleride kontrol edilmeli, küflü çürümüş ya da yapısında bozulmalar olmuş kaba yemler hayvanlara verilmemelidir.Bu verimi ve doğacak hayvanın sağlığını tehlikeye atacaktır.

Kuru dönemde hayvanın işkembesi dinlenir.Süt bezleri bir sonraki süt verimi için hazırlanır.Bu dönemde vitamin ihtiyacına dikkat edilmelidir.Özellikle A ve D vitamini ihtiyacı, yemler ile karşılanmalıdır. Bu, doğacak yavrunun gelişimi için gereklidir.

1.5) Bu ineğin vücut kondisyon skoru 1.5’tur. ve anahtar indikatörleri göstermektedir.Her kaburga keskin ve belirgin olarak sırt kemiği boyunca görülmektedir.Kısa kaburgalar da tek tek ayrıca görülmektedir.

2.0) Vücut skoru 2 olan inek çok zayıftır.Sağlığı iyi olabilir, ancak bu zayıf kondisyona bağlı olarak reprodüksiyon (döl verimi) ve süt verimi ile ilgili sorunları ortaya çıkarabilir.

2.5) 2 ve 3 skorları arasında olan ineklerde kaburgalar hala belirgindir.Ancak tek tek görünmeyebilir.Çok iyi idare edilen bir süt sığırcılığı işletmesinde bu görülebilecek en düşük vücut skoru olmalıdır.İdeal olan, sürünün ’undan azı 2.5 vücut skorunda olmalıdır. 3.0) Bu inek laktasyonun pek çok dönemi için ideal durumdadır.3.5

Bu inek laktasyonun pek çok dönemi için uygun olan vücut kondisyonunun üst sınırına yakındır, ancak bu kondisyon, kuru dönem ve buzağılama dönemi için idealdir.İlk defa doğum yapacak düveler içim hedeflenen bir kondisyondur.

4.0) Pek çok çiftçi ineklerini doğum zamanı bu ağırlıkta olmalarını istese de İngiltere’de yapılan araştırmalar göstermiştir ki, şişman ineklerin doğum sonrası problemleri (iştahsızlık ve fazla yağ kaybı) , yarım derece daha düşük skoru olup doğum yapan ineklerden daha fazla olmaktadır.

5.0) Bu şişman bir inektir.Metabolik problemler, topallık yönünden yüksek risk altındadır. Gebe kalmadan aylarca boş kalma ihtimali de vardır.