BUZAĞI BESLEME

Buzağılar hayatlarının ilk dönemlerinde ana ve babaları gibi mideleri gelişmiş değildir. Bu dönemi tek mideliler gibi düşünebilirsiniz.Çünkü buzağının işkembesi yok denecek kadar küçük, gelişmemiş bir yapıdadır. Bu nedenle bu dönemde hem işkembe gelişimi hemde hayvan sağlığı açısından yemlemeye özen gösterilmelidir. Unutulmamalıdır ki çiftliklerde çok miktarda buzağı ölümlerine rastlanmaktadır. Bu dönemde kaliteli kaba ot tüketimi ile karma yeme geçiş işkembeyi genişletecek ve kuvvetlendirecektir. İşkembe gelişimi hayvanın verilen yemleri en iyi şekilde değerlendirmesini ifade etmektedir. Bu açıdan FAY YEM BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ ve FAY YEM BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ kullanılmalıdır.

Beslenme ile ilgili sorunlarınızı uzman ziraat mühendislerimizden destek alarak çözebilirsiniz.