BESİ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kaliteli ve modem bir besi için, genç ve canlı ağırlık kazanmaya müsait hayvanlar kullanılmalıdır. Hayvanın genetik yapısında var olan gelişme kabiliyeti, uygun besin, mineral ve katkı maddeleri temini ile sağlanır. FAY YEM besi grubu yemleri bu konuda sahada denenmiş ve kaliteli kas gelişimini ve vücut gelişimini sağlayan yemler üretmektedir. Hayvanların kas gelişimi desteklenmeli erken yaşta yağlanmaları önlenmelidir. Besi sığırcılığında günlük canlı ağırlık kazancı büyük önem kazanmaktadır. Besiye başlamadan önce günlük canlı ağırlık kazancı yüksek olan etçi ırk hayvanlardan seçilmiş bir grup oluşturulmalıdır.

BESİ PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1. Hayvanın Irkı: Bir hayvandan elde edilecek canlı ağırlık kazancı başta hayvanın genetik yapısı ile sınırlıdır. Bu sınıra bakım ve beslenme koşulları ile ulaşılabilir. Genetik yapısı 1000 g civarında günlük canlı ağırlık kazanmaya uygun yerli ırkları 1400-1600 grama ulaştırmak mümkün değildir.
2. Cinsiyet: Erkek sığırların, gerek kastre edilmiş ve gerekse dişi sığırlardan daha iyi besi performansı verdiği belirlenmiştir.
3. Yaş: Yaş, sığırlarda besi performansını etkileyen önemli bir faktördür. Besiye alınacak hayvanlar büyüme dönemini tamamlamış olmalıdır.
4. Orijin: Damızlık değeri yüksek olan boğalardan elde edilen yavruların beside kullanılması gerekir.
5. Kondisyon: Kondisyon denildiğinde hayvanın gelişme ve besi durumu anlaşılır.
6. Bakım ve Sağlık: Besiye alınacak hayvanlar iç ve dış parazitlere karşı ilaçlanmış ve gerekli aşılamaları yapılmış olarak besiye alınmalıdır.
7. Besleme: İyi bir yem formulasyonu gereklidir. bilindiği üzere giderlerin % 70’e yakınını yem oluşturmaktadır.