YOĞUN (ENTANSİF) KUZU BESİSİ

En uygun besi türü olup, dört aylığa kadar olan besi şeklidir. Genç kuzuların entansif besisinde kuzular 300- 350 gr’ lık ortalama günlük canlı ağırlık artışıyla, 4 aylık olduklarında 35- 40 kg canlı ağırlıkta olmalıdırlar.

Bu yaşta kesilmiş kuzular et rengi, yağlılık, sertlik, nemlilik vb. diğer et özellikleri bakımından tüketiciyi tatmin etmelidir. Bu sistemde öncelikle anaç sürümüz gayet sağlıklı ve süt verimi en azından yavrusunu rahatlıkla besleyecek düzeyde olmalı ve yavru yüksek ağırlıkta doğmuş olmalıdır. Sürümüzde yapacağımız gençleştirme oranını tespit ettikten sonra, kendimize damızlık olarak tespit ettiğimiz hayvanları 105 gün kadar anadan süt emzirmeye devam etmeliyiz.

Bunun dışında kalan kuzuları da besi hayvanı olarak kabul etmeliyiz. Besiye alınacak kuzular 45 gün civarında, hem anadan süt emmeli hem de bir yandan dane yem yemeye alışmalıdır.