ARPA FLAKES YEM

Yemin Özellikleri :
• Tahıllardaki nişastanın moleküler formunu
değiştirir.
• Nişasta, mükemmel anlamda jelatinize olur.
• Tahıl ezilerek hücre genişlemesi sağlanır.
• Yukarıda sayılan değişiklikler ile hayvanlarda
sindirilebilirlik artar.
• Hayvanlarda süt veriminde % 10‐% 13 dolayında
artış sağlar.
• Sütteki protein miktarını arttırır.
• Sütten elde edilen peynir kalitesini yükseltir.
• Bağırsakta çözünemeyen bypass proteinlerinin çözünmesini sağlar.
• Zararlı mikroorganizmalar yüksek sıcaklık ile yok edilir.
• Buzağı ve düvelerde ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarını azaltır.
• Şeker lezzeti ve kokusu ile kuru madde tüketimini arttırır.
• Pelet yem, keçi boynuzu ve yonca ile karıştırıldığında buzağılar için
mükemmel bir başlangıç‐büyütme yemi haline gelir.
• Süt sığırları, buzağılar, besi hayvanları, koyunlar, keçiler ve atlar için
ideal bir yem çeşididir.
• Tüm besi sürelerinde kullanabilir.


Yemin Kullanımı:
• Kendi yemini yapan işletmelerde diğer hammadde ve yemler ile
karıştırılarak kullanılır.
• Et’i için beslenen hayvanlara ilave olarak verilebilir.
• Süt hayvanları için kızgınlık ve döl tutmada başarı oranını artırır.
• Yavaş çözülen nişasta rumende dengeyi sağlar.
• Yemin yanında ilave olarak veriniz.
• Erken laktasyon dönemindeki yüksek verimli hayvanların negatif
enerji dengesini ortadan kaldırır.
• Bu dönemde 1 kg/günde ilave Arpa flakes verilmeli.
• Otlayan, geniş mera alanında gezinen ve küçükbaş hayvanlar
içerisinde özellikle kuzuların performans ve canlı ağırlık artışı için
Arpa flakes veriniz.