BESİ 14 YEMİ PROTEİN

Yemin Özellikleri:
• Hızlı büyüme ve kas gelişimini sağlar.
• Lezzetli ve iştah açıcı özelliği sayesinde, hayvan tarafından sevilerek tüketilir.
• Maksimum canlı ağırlık artışı sağlar.
• Asidozdan korunmak için tampon maddeler ilave edilmiştir.


Yemin Kullanımı:
• Eğer FAY YEM BESİ YEMİ’ne yeni başlıyorsanız, besi sığırları 15 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
• FAY YEM BESİ YEMİ günde en az 3-4 öğünde verilmelidir.
• Yem içerisinde hayvan için gerekli olan tüm vitamin ve mineraller bulunmaktadır. Ayrıca vitamin ve mineral vermeye gerek yoktur.
• Besinin son 60 gününe kadar verilir, daha sonra. FAY YEM BESİ SONU yemine geçiş daha yüksek bir besi performansı sağlayacaktır.
• Özel formülü nedeniyle karkas kalitesi ve randımanı üzerinde olumlu etki yapar.
• Süratli canlı ağırlık artışı için kuru madde esasına göre en az % 30 oranında kaliteli kaba yem veriniz. Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalıdır.