BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ

Yemin Özellikleri:
• Sindirilebilirliği yüksek olmakla birlikte içerik olarak dengeli bir yemdir.
• Erkek buzağıların, besi dönemi öncesi ideal iskelet yapısına sahip olmalarını sağlar.
• Dişi buzağıların düve dönemi öncesi iyi bir vücut kondisyonuna sahip olmalarını sağlar. 
• Meme yapısının gelişmesini hızlı bir şekilde sağlayarak, ilerideki süt verimini destekler.
• Düve dönemine girecek hayvanların düve dönemi içerisindeki döl tutma oranını yükseltir.


Yemin Kullanımı:
• FAY YEM BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ, buzağıların sütten kesildiği günden 4. aya kadar tükettiği bir yemdir. İyi kalitede kaba yem ile her gün azar azar artırılarak 1500 gr. kadar verilir. 
• 2- 4 aylık yaştaki buzağılara kaba yem olarak orta veya iyi kalitede kuru ot verilmelidir.
• Buzağıların gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde üretilmektedir.
• Buzağıların önünde sürekli temiz su bulundurulmalıdır.
• FAY YEM BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ,’ni ilk kez kullanıyorsanız, yemden yeme geçiş 7 -10 gün içinde yavaş yavaş karıştırılarak yapılmalıdır.
• FAY YEM BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ günlük olarak verilmelidir.