BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ

Yemin Özellikleri:
• Sindirilebilirliği yüksek olmakla birlikte içerik
olarak dengeli bir yemdir.
• Erkek buzağıların, besi dönemi öncesi ideal
iskelet yapısına sahip olmalarını sağlar.
• Dişi buzağıların düve dönemi öncesi iyi bir vücut
kondisyonuna sahip olmalarını sağlar.
• Meme yapısının gelişmesini hızlı bir şekilde
sağlayarak, ilerideki süt verimini destekler.
• Düve dönemine girecek hayvanların düve
dönemi içerisindeki döl tutma oranını yükseltir.


Yemin Kullanımı:
• FAY YEM BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ, buzağıların sütten kesildiği
günden 4. aya kadar tükettiği bir yemdir. İyi kalitede kaba yem ile
her gün azar azar artırılarak 1500 gr. kadar verilir.
• 2- 4 aylık yaştaki buzağılara kaba yem olarak orta veya iyi kalitede
kuru ot verilmelidir.
• Buzağıların gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde üretilmektedir.
• Buzağıların önünde sürekli temiz su bulundurulmalıdır.
• FAY YEM BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ,’ni ilk kez kullanıyorsanız,
yemden yeme geçiş 7 -10 gün içinde yavaş yavaş karıştırılarak yapılmalıdır.
• FAY YEM BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ günlük olarak verilmelidir.
buzağı yemi