TOKLU BESİ YEMİ

Yemin Özellikleri:
•FAY YEM TOKLU BESİ YEMİ ham protein ve 2750 Kcal metabolik enerji ile tokluların beslenmesinde kullanılan mükemmel bir besi yemidir.
•Vitamin ve mineral ilavesine gerek yoktur.
•Yemden yararlanmayı arttırarak üstün bir kas kalitesi sağlar.
• FAY YEM TOKLU BESİ YEMİ hayvanın severek yediği bir yemdir.

Yemin Kullanımı:
•FAY YEM TOKLU BESİ YEMİ ilk kez kullanılacaksa hayvanlara alıştırılarak verilmelidir. TOKLU BESİ YEMİ FAY YEM KOYUN SÜT YEMİ’ ne ilaveten kaba yem (saman,kuru otlar, yaş otlar) olarak zorunlu olmadıkça saman vermeyiniz. (özellikle doğumdan sonra ilk 1 ay ),
• Mısır silajı ya da pancar küspesi gibi su içeriği yüksek yemlerden verirken kesinlikle küf içermediğinden emin olunuz.
• Koyunlara su serbest olarak sağlanmalıdır.Çünkü suyun serbest ve temiz sağlandığı durumlarda süt verimindeki artış % tir.
•FAY YEM TOKLU BESİ YEMİ 4 - 6 aydan itibaren 12. aya kadar tokluların beslenmesinde kullanılır.Yanında kuru ot veya silajda verilmesi tavsiye edilir.
•3 öğünde verilmelidir.
•30-35 kg canlı ağırlığa kadar günlük 1- 1,5 kg toklu yemi verilmelidir.
•40 kg dan sonrası için günlük 1.5-2.5 kg arası FAY YEM TOKLU BESİ YEMİ verilmelidir.